Therapiefonds

Het Therapiefonds is opgericht voor mensen die minder draagkrachtig zijn. Sommige mensen hebben een bepaalde therapie nodig die ze niet (volledig) kunnen betalen. Het Therapiefonds kan dan uitkomst bieden. Vraag dit na bij uw therapeut.

We blijven op zoek naar mensen die het Therapiefonds willen steunen. U kunt een jaarlijks een bedrag storten, maar u kunt ook kiezen voor een  periodieke overboeking. 

U kunt uw gift storten op: 

NL68INGB0005097310 t.n.v. Therapiefonds Utrecht. 

 

Wij danken u hartelijk!


Met vriendelijke groet,

Ook namens Mevrouw Quee,

 

Natalie Moekasan