Consultatieve arts

Een consultatieve praktijk is een artsenpraktijk waar u terecht kunt voor antroposofische geneeskunde als aanvulling op de geneeskunde van uw eigen arts. De zorg van een consultatieve arts is geen vervanging van huisartsgeneeskundige zorg.

 

Het kan voorkomen dat u kampt met een chronische of psychosomatische klacht waarvan u wilt weten of deze met antroposofische therapieën te behandelen is. Of u wilt onderzoeken wat u zelf kunt doen om uw gezondheid te bevorderen. Het gaat om klachten of ziekten waarmee u altijd eerst bij uw eigen arts bent geweest.

 

Antroposofische behandeling kan bijna altijd in combinatie met reguliere geneeskunde worden toegepast. In sommige gevallen kan het, mits medisch verantwoord, ook reguliere therapie vervangen. Bij acute of nieuwe klachten moet u uw huisarts raadplegen.

 

Wat is de werkwijze?

Afspraken kunt u maken via de assistentes van de huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht, telefonisch of aan de balie. Een eerste afspraak duurt in de regel drie kwartier, vervolgafspraken meestal 20 tot 30 minuten. Een verwijsbrief van uw (huis)arts heeft de voorkeur.

 

Een consult aanvraag bij dokter Krans wordt begeleid met onderstaande gegevens.
Om niets te vergeten verzoeken we u onderstaande gegevens in te vullen en te mailen naar info@mariekekrans.nl

 

Naam :
Geb. datum :
Straat en huisnummer : 
Postcode :
Woonplaats :  
Tel. nr. :
BSN nr. :
Naam zorgverz.  :
Inschrijfnr. zorgverz. :
Naam huisarts :
Hulpvraag :

Na het verzenden van de mail kunt u binnen enkele dagen een mail of telefoontje voor het plannen van een afspraak verwachten.

 

Naast uw specifieke klacht(en) komt ook uw medische voorgeschiedenis aan de orde, eventueel uw levensloop, en vaak wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Het kan nodig zijn om, met uw toestemming, aanvullende informatie bij uw arts op te vragen. De behandeling kan bestaan uit antroposofische medicamenteuze therapie; ook wordt vaak doorverwezen naar andere (antroposofische) behandelaars, zoals kunstzinnig therapeut, euritmietherapeut (bewegingstherapeut), psycholoog, fysio- of uitwendig therapeut.

Na het eerste consult wordt, in overleg met u, een bericht aan uw huisarts gestuurd. U krijgt hiervan een kopie.

 

Tarieven

De tarieven zijn als volgt :

 

Herhalingsrecept   € 12,50
Telefonisch consult  € 12,50
Consult < 20 minuten  € 25,-
Consult 20-30 minuten  € 50,-
Consult 30-45 minuten

 € 75,-

Consult 45-60 minuten

Herhalingsrecepten                             

 € 100,-

 € 12,50

Injectie/half consult  € 12,50

Injectieserie: tarief in overleg met assistentes

 

 

  • Er wordt, zeker voor een eerste consult, ruim tijd voor u gereserveerd. Houdt u er rekening mee dat voor een consult dat op dezelfde dag door u wordt afgezegd of zonder bericht niet wordt nagekomen, € 20,- in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw verzekering.
  • Er wordt zo goed mogelijk ingepland om ervoor te zorgen dat u op tijd geholpen wordt. In een artsenpraktijk kan het voorkomen dat het spreekuur desondanks uitloopt. U wordt verzocht hiermee rekening te houden.
  • Raadpleeg uw verzekering of de consulten door een antroposofisch arts, antroposofische medicijnen en therapieën worden vergoed. Doorgaans is hiervoor een aanvullende verzekering nodig. Rekeningen dient u eerst zelf te voldoen en dan te declareren bij uw verzekeraar.

 
Meer informatie

Meer informatie over Marieke Krans is te vinden via: www.mariekekrans.nl

 

Wie meer wil weten over de antroposofische visie op ziekte, behandeling en genezing, de therapieën en therapeuten, kan terecht bij onderstaande instanties:

NVAZ (Nederlandse Federatie van Antroposofische Zorgaanbieders)
tevens Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, de N.V.A.A.

www.nvaz.nl
Postbus 839
3700 AV Zeist
Telefoon 030 - 6945544


Ook voor informatie over de dekking van aanvullende polissen van verzekeraars en contactadres voor de Interdisciplinaire Klachten- en Bemiddelingscommissie

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen
www.nvaa.nl

Landelijke patiëntenvereniging antroposofische gezondheidszorg Antroposana
(ook voor informatie over verzekeringen)
Stationsstraat 79-G
3811 MH Amersfoort
Tel: 033-4226542 (bereikbaar op ma-do 9.00-13.00 uur)
www.antroposana.nl

Antroposofie
www.antroposofie.nl

Gids voor antroposofie in Nederland
www.antrovista.com